Jeśli nie możesz zjawić się w naszym serwisie osobiście, wystarczy, że wypełnisz formularz znajdujący się po prawej stronie.

Oto co wydarzy się po wypełnieniu przez Ciebie formularza:

1.W zależności od wybranej formy wysyłki, oczekujemy na paczkę nadaną przez Ciebie, lub wysyłamy darmowego kuriera po jej odbiór.

2.Gdy urządzenie do nas dotrze, dodajemy je do naszego systemu serwisowego. Od tej pory będziesz dostawał powiadomienia na podany w formularzu adres email, przy okazji każdej zmiany statusu naprawy.

3.Dokonujemy darmowej diagnozy sprzętu i wyceniamy naprawę.

4.Kontaktujemy się z Tobą w celu akceptacji kosztów i ustalamy formę rozliczenia.

5a. Akceptujesz koszty, naprawiamy usterkę, płacisz, kurier dostarcza sprzęt.

5b. Nie akceptujesz kosztów naprawy. Odsyłamy sprzęt do Ciebie po opłaceniu kosztów przesyłki – 25 pln.


Regulamin serwisu

1. Rozpoczęcie naprawy lub usługi serwisowej uznaje się od momentu złożenia przez Klienta lub dostarczenie przez kuriera uszkodzonego sprzętu do siedziby serwisu. 2. Po wykonaniu naprawy sprzęt jest przekazywany klientowi osobiście lub osobie posiadającej potwierdzenie przyjęcia. Drugą formą wydania sprzętu jest wysyłka za pośrednictwem kuriera na wskazany adres.
3. Czas naprawy jest uzależniony od dostępności odpowiednich części oryginalnych bądź zamiennych oraz nakładu pracy serwisu.

4.Klient decydując się na naprawę sprzętu przekazuje wymieniane podzespoły firmie Macmajster. W trosce o środowisko naturalne są one poddawane recyclingowi.
5. Podczas procesu naprawy sprzętu jego stan może ulec pogorszeniu i serwis nie ponosi za to odpowiedzialności. Jest to związane z procesem technologicznym naprawy. 6. Po upływie 14 dni roboczych od momentu poinformowania klienta o zakończeniu naprawy a nie odebraniu przez niego w tym terminie sprzętu, będzie naliczana opłata za depozyt w wysokości 5 zł netto za każdy dzień zwłoki. Jeśli sprzęt nie zostanie odebrany w przeciągu trzech miesięcy od daty zakończenia naprawy, oznacza to iż Klient rezygnuje z wszelkich roszczeń względem niego i jednocześnie zleca serwisowi utylizację lub sprzedaż sprzętu, w celu pokrycia poniesionych kosztów naprawy i przechowania.
7. Serwis udziela od 1 do 12 miesięcy gwarancji na standardowe usługi. Części obejmuje gwarancja producenta.
8. Gwarancja na wykonane czynności nie obejmuje przypadków, w których działanie wykonanej przez serwis czynności przestało być skuteczne z powodów uszkodzeńelementów i części nie objętych gwarancją serwisu.
9. Gwarancja na elementy nie obejmuje:
– uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, jak np.: mechaniczne, spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, zanieczyszczenia, zalania; uszkodzenia powstałe wskutek użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,
– uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji sprzętu oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad jego eksploatacji, a w szczególności wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy.
10. Nabywca traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji, w przypadku stwierdzenia dokonywania napraw których podjęły osoby lub podmioty nie będące serwisem.
11. Klient oświadcza, że za utracone dane nie będzie rościł żadnych praw tytułem odszkodowań za ich utratę.
12. Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy serwis nie ponosi odpowiedzialności.
13. Serwis zastrzega sobie zwrot nienaprawionego sprzętu klientowi z powodu braku oryginalnych części lub zamienników na rynku oraz innych niezależnych od serwisu czynników.
14. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu klientowi nienaprawionego sprzętu o odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Wynika to z tego iż część elementów, w tym uszkodzonych, jest obecnie wykonywana w technologii SMD i BGA, a co za tym idzie regeneracja takiego układu nie zawsze przynosi pozytywny efekt.
15. Koszt świadczenia usług serwisowych wg warunków niniejszego regulaminu jest ustalany każdorazowo indywidualnie.
16.Odbiór sprzętu następuje po opłaceniu kosztów naprawy oraz ewentualnych kosztów składowania.

 

 
 
 
© 2017 Macmajster - All Rights Reserved